หอสังเกตการณ์  Torre del Oro  ประเทศสเปน 

    ในเมืองเซวิญ่า ของประเทศสเปน มีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงยุคกลางของศตวรรษที่ 13 ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นั้นแต่เดิมเคยเป็นหอสังเกตการณ์มาก่อนโดยมีทหารในเซวิลล์  เป็นผู้ดูแลควบคุมกำกับหอสังเกตการณ์นี้ซึ่งที่นี่ถูกเรียกว่า หอสังเกตการณ์  Torre del Oro

ดังนั้นที่นี่จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนานและน่าสนใจเป็นอย่างมากโดยที่นี่มีลักษณะการออกแบบเป็นหอคอย 8 เหลี่ยมปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ไม่ได้กลายเป็นหอสังเกตการณ์แล้วแต่ถูกเปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์แทนซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศสเปนสามารถแวะมาเที่ยวชมหอสังเกตการณ์ Torre del Oro แห่งนี้ได้

        สำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั้นมีความสูงถึง 36 เมตรด้วยกันโดยจุดที่มีการก่อสร้างเอาไว้นั้นจะอยู่ใกล้กับแม่น้ำ Guasalquivir  สำหรับตัวหอสังเกตการณ์นั้นมีการสร้างเอาไว้ทั้งหมด 3 ส่วนด้วยกันซึ่งแต่ละส่วนนั้นจะสร้างกันคนละปีอย่างเช่นส่วนแรกนั้นจะถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีค.ศ 1220

    ซึ่งส่วนแรกนั้นถือว่าเป็นส่วนฐานที่สำคัญโดยมีพื้นที่ขนาดใหญ่ออกแบบให้มีรูปทรงเป็นแบบเหลี่ยมทั้งหมด 12 เหลี่ยมด้วยกันในขณะที่ส่วนที่สองนั้นถูกสร้างเพิ่มเติมภายหลังโดยเชื่อว่าถูกสร้างขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่ 14 ซึ่งส่วนที่ 2 นี้จะมีขนาดเล็กกว่าส่วนแรกและส่วนที่ 3 นั้นมีการต่อเติมขึ้นมาอีกภายหลังเช่นเดียวกัน

โดยส่วนที่ 3 นั้นคาดการณ์ว่าเป็นการต่อเติมเพราะต้องการซ่อมบำรุงตัวหอสังเกตการณ์เนื่องจากว่าในช่วงปีค. ศ. 1755 มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นทำให้หอสังเกตการณ์ได้รับความเสียหายหลังจากนั้นอีกหลายปีต่อมาสภาพของหอสังเกตการณ์ก็ทรุดโทรมลงจึงได้มีการสร้างเพิ่มและซ่อมบำรุงต่อเติมขึ้นทำให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศสเปนและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศสเปน

    ในแต่ละปีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมากซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาเที่ยวที่หอสังเกตการณ์แห่งนี้เพราะต้องการชมประวัติศาสตร์ความเป็นมารวมถึงกลางแข็งแกร่งทางการทหารในอดีตนอกจากนี้ที่นี่ยังเคยเป็นที่คุมขังขุนนางอีกด้วยอย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการพัฒนาที่นี่กลายเป็นมาเป็นพิพิธภัณฑ์ดังนั้นเมื่อเข้ามาเยี่ยมชมภายในจึงจะได้เห็นภาพบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือและนอกจากนี้ยังทรงเครื่องโบราณต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรือโบราณจำลองหรือแม้แต่ตะเกียงโบราณ

      ดังนั้นหากใครหรือนักท่องเที่ยวคนไหนที่ชื่นชอบสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มีความเก่าแก่และต้องการเห็นความโบราณของสิ่งของต่างๆในอดีตสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมที่หอสังเกตการณ์ Torre del Oro แห่งนี้ได้ เพราะนอกจากที่นี่จะให้ความรู้แล้ว ยังมีวิวทิวทัศน์ที่งดงาม โดยเฉพาะวิวแม่น้ำ

 

สนับสนุนโดย.  gclub สล็อตฟรี